FERAGATNAME

MADDE 1: TARAFLAR VE KONU

SATICI:İbrahim YILDIRIM (Mobilya Kervanı)

Ticari ünvanı: İbrahim YILDIRIM (Mobilya Kervanı)

Adres: Yeniköy Mh. Mobilya Cd. Seyran Koltuk 24/2 İnegöl/BURSA

Telefon:

E-mail: 

ALICI:

Adı-Soyadı:

Adres:

Telefon:

E-mail:

İşbu sözleşme  https://mobilyakervani.com/  internet sitesinden (bundan sonra "İNTERNET SİTESİ” olarak anılacaktır) sipariş verdiği ürünleri (bundan sonra "ÜRÜN/ÜRÜNLER” olarak anılacaktır) satın alacak kişi (bundan sonra "ALICI”olarak anılacaktır) ile https://mobilyakervani.com/ adresinde (email: bilgi@mobilyakervani.com  ) bulunan satıcı firma İbrahim YILDIRIM (Mobilya Kervanı) (bundan sonra "SATICI”olarak anılacaktır) arasındaki alışverişe ilişkin olarak, ALICI tarafından elektronik ortamda doldurulan, ÜRÜN ile ilgili özelliklerin, nitelik-niceliğinin, satış fiyatının, satış bedelinin tahsilat usül-şartlarının ve satış tarihinin belirtildiği sipariş formu ile 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve 27 Kasım 2014 tarih ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (bundan sonra “YÖNETMELİK” olarak anılacaktır.) hükümleri kapsamında tarafların hak, hukuk ve yükümlülüklerini tespit eder. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

MADDE 2: SÖZLEŞME KONUSU MALIN TEMEL NİTELİKLERİ VE BEDELİ

ÜRÜNün cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli/rengi ve vergiler dahil satış bedeli ve teslimat bilgileri aşağıdaki gibidir;

Ürünün Cinsi/Türü:

Ürünün Markası/Modeli/Rengi:

Ürünün Miktarı:

Ödeme şekli ve planı: https://mobilyakervani.com/ adresimizden bize ilettiğiniz siparişlerinizi Kredi Kartı veya Banka Havalesi üzerinden 2 farklı şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Siparişlerinizi oluşturacak ürünleri bulup belirledikten sonra Alışveriş Sepetiniz’e eklemeniz gerekmektedir. Bunun için ürün sayfasında yer alan "Sepete Ekle" butonunu kullanabilirsiniz.

https://mobilyakervani.com/ üzerinde siparişini vereceğiniz ürünleri Alışveriş Sepetiniz’e ekleyip "Satın Al” butonuna bastıktan sonra ödeme işlemlerinize başlayabilirsiniz. Size ödemenizi hangi yöntemle gerçekleştirmek istediğiniz sorulacaktır. Bu aşamada istediğiniz ödeme türünü seçebilirsiniz.

Alınan vade farkı ve vade farkı hesabında kullanılan faiz oranı:Teslimat Adresi: XX

Teslim Edilecek Kişi/ler: 

Fatura Adresi: 


 

MADDE 3: MALIN TESLİMİ, TESLİM ŞEKLİ VE TESLİMAT MASRAFLARI:

3.1.Sözleşme ALICI tarafından onaylanmakla yürürlüğe girecek olup, ALICInın SATICIdan satın almış olduğu ÜRÜNün ALICIya teslim edilmesiyle ifa edilmiş olur. ÜRÜN, ALICInın sipariş formunda ve işbu Sözleşme’de belirtmiş olduğu adreste bulunan kişi/kişilere teslim edilecektir.

3.2. ÜRÜN teslimatı; SATICInın stokunun müsait olması ve ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılır. SATICI, ürünü, ALICI tarafından ÜRÜNün sipariş edilmesinden itibaren en geç 30 gün içinde teslim eder. Herhangi bir nedenle ALICI tarafından ÜRÜN bedeli ödenmez veya yapılan ödeme Banka kayıtlarında iptal edilirse, SATICI, ÜRÜN’ün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

3.3. Teslimat Seçenekleri:

Stokta mevcut bulunan ÜRÜN/ÜRÜNLER için, hafta içi her gün 16:00'ya kadar verilen siparişler aynı gün; 16:00 dan sonra verilen siparişler ertesi gün, hafta sonu verilen siparişler Pazartesi günü SATICI tarafından kargoya verilir. Olağanüstü afet, terör gibi durumlarda sipariş teslimat süresi değişkenlik gösterebilir. Bahsi geçen “İmkansızlık Hallerinde YÖNETMELİK’in 16. md./ 4. bendi uyarınca, SATICI üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirecektir.

3.4. ALICI siparişleri, SATICInın anlaşmalı Kargo firmalarıyla ALICIya iletilecektir. Sipariş İzmir dışı ise, Kargo firmasının siparişi SATICI firmadan teslim aldıktan sonra ne kadar sürede ALICIya teslim edeceğinin, ALICI tarafından kargo takip numarası kullanılarak ilgili kargo firmalarının web adresi aracılığıyla öğrenilmesi gerekmektedir. ALICInın aksi bir durumla karşılaşması halinde vakit kaybetmeden https://mobilyakervani.com/adresi aracılığıyla SATICI ile iletişime geçmesi gerekmektedir. ÜRÜN, ALICI’nın talebi ile, SATICInın belirlediği Kargo firması dışında başka bir Kargo Firması ile gönderilir ve teslim edilirse, ÜRÜNün ilgili Kargo Firması’na tesliminden itibaren oluşabilecek kayıp ya da hasardan SATICI sorumlu değildir.

3.5. ALICI sipariş ettiği ÜRÜN/ÜRÜNLER’i resimli bir kimlik belgesi ve imzasını ibraz ederek teslim alabilecektir. ALICI, ÜRÜN/ÜRÜNLERi teslim alırken, ürün ambalajını açmalı ve içeriğinin tam ve hasarsız olduğundan emin olmalıdır. ALICInın aksi bir durum ile karşılaşması durumunda kargo yetkilisi ile birlikte tutanak hazırlayıp ilgili belgeyi SATICIya iletmelidir.

3.6. ALICI, üyelik bilgileri ile sisteme giriş yaptıktan sonra, "Siparişlerim” link'ine tıklayarak sipariş durumunu kontrol etmelidir. Eğer, ALICI siparişinin teslim edilme süresi 5 (beş) iş gününü geçtiyse, https://mobilyakervani.com/  adresinden SATICI ile irtibata geçilmesi gerekmektedir.

MADDE 4: ALICI’NIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ:

4.1. ALICI, web sitesinde yer alan Sözleşme konusu ÜRÜNün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekliyle teslimata ilişkin olarak SATICI tarafından yüklenen önbilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. ALICIlar tüketici sıfatıyla talep ve şikayetlerini yukarıda yer alan SATICI iletişim bilgilerinin sağladığı kanallarla ulaştırabilirler.

4.2. ALICInın Sözleşme konusu ÜRÜNü teslim almadan önce “Muayene Ederektahrip olmuş, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı ÜRÜN’ü taşıyıcı Şirket’ten teslim alması halinde sorumluluk tamamen kendisine aittir. ALICI tarafından, taşıyıcı Şirket görevlisinden teslim alınan ÜRÜNün hasarsız ve sağlam aldığı kabul edilecektir.Teslimden sonra, ÜRÜNün sorumluluğu ve hasarlar ALICIya aittir. ÜRÜN’ün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI, kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ÜRÜN’ü 3 (üç) gün içinde SATICI’ya iade etmekle yükümlüdür. Bu halde, teslimat giderleri ALICI’ya aittir.


 

MADDE 5: SATICI’NIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ:

5.1. SATICI, Sözleşme konusu ÜRÜN’ün Tüketici Mevzuatı’na uygun olarak, sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzlarıyla, ALICIya teslim edilmesinden sorumludur.

5.2. SATICI, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen olağanüstü durumlar nedeniyle sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemezse, durumu ALICIya 3 (üç) gün içinde bildirmekle yükümlüdür. Sözleşme konusu ürün, ALICIdan başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişinin teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.


 

MADDE 6 : CAYMA HAKKI

6.1. ALICInın hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin SATICIya ulaşması tarihinden itibaren SATICInın malı geri alacağını, SATICI taahhüt etmektedir. Cayma hakkı, işbu Sözleşme’nin eki niteliğinde olmak üzere sistemde yer alan Cayma Formu”( EK-I ) doldurulmak suretiyle kullanılacak olup, ilgili Cayma Formu” SATICIya ait, yukarıda belirtilen SATICI iletişim bilgileri kanalı ile gönderilebilecektir.

6.2. ALICI tarafından cayma hakkının kullanılabilmesi için ilgili Mevzuat’a uygun süre içerisinde SATICI'ya yine ilgili Mevzuat’a uygun olarak bildirimde bulunulması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ÜRÜN'ün SATICI'ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslı iade edilir. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 14(on dört) gün içinde ÜRÜN bedeli, varsa ÜRÜNün ALICIya teslim masrafları ve tahsil edilen tüm diğer ödemeler de dahil olmak üzere, ALICI'ya iade edilir. Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi ALICI kredi kartına iade sureti ile yapılır.

6.3. ALICI, yanlış verdiği veya vazgeçtiği siparişleri iptal ettirebilir. Mail’lerin SATICI tarafından geç kontrol edilmesi nedeniyle, iptal edilmeden kargoya verilen ÜRÜN/ÜRÜNLERin iptal işlemlerinde kargo ücreti veya ücretleri kesilerek SATICI tarafından iadesi yapılmaktadır. Ürün kargoya verilmemişse ücretin tamamı ALICInın işlemi gerçekleştirdiği yöntemle iade edilecektir.

6.4. SATICI, ALICInın haklarını korumayı ve satış sonrası ALICI memnuniyetini en ön planda tutmayı taahhüt etmekte olup, satın alınan ürünlerle ilgili yaşanabilecek memnuniyetsizlik, üretim ve servis kaynaklı her türlü sorunu, titizlikle değerlendireceğini ve en kısa sürede çözüme kavuşturacağını kabul ve beyan etmektedir.

6.5. Aşağıda yer alan şartlar dahilinde, SATICI tarafından ürün iadesi kabul edilmektedir.

6.5.1. İade Edilecek Ürün

a- Kullanılmış veya hasar görmüş ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir.

b- İade edilecek ürünün, ALICInın cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren, 10 (on) gün içerisinde, ALICI tarafından, teslim alındığı şekilde, standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak SATICIya geri göndermesi gerekmektedir.

6.5.2. İade Edilecek Ürünün Faturası (Tüm Nüshaları İle Birlikte)

a- İade işlemi için ürünün faturasının gönderilmesi gerekmektedir.

b- İade edilmek istenen ürünün faturası şirket adına ise, iade yapılırken, şirketin, düzenlemiş olduğu faturayı iade faturası ile birlikte göndermesi gerekmektedir.

MADDE 7. GENEL İADE KOŞULLARI ve KARGO ÜCRETLERİ

7.1. SATICI tarafından kabul edilen genel iade şartları şu şekildedir;

a- İade ÜRÜNler mutlak surette orjinal kutu veya ambalajı ile birlikte gönderilmelidir. Orjinal kutusu/ambalajı bozulmuş ÜRÜNler, SATICI tarafından kabul edilmeyecektir. İlaveten, tekrar satılabilirlik özelliğini kaybetmiş, başka bir müşteri tarafından satın alınamayacak durumda olan ÜRÜNLERin iadesi SATICI tarafından kabul edilmemektedir.

b- ALICI tarafından iade edilmek istenen ÜRÜN/ÜRÜNLER ile birlikte orjinal faturanın (ALICIdaki bütün kopyaları) SATICIya gönderilmesi gerekmektedir.

c-SATICInın Kalite Güvence Departmanı’na ulaşan ÜRÜNLERin, iade şartlarına uygun ulaştırılması durumunda, ÜRÜN tutarlarının iadesi talebi, cayma bildiriminin SATICIya ulaştığı gün işleme alınacaktır. İade tutarının ALICInın hesabına yansıma süresi, ALICInın Bankası’nın insiyatifindedir.Buna bağlı olarak, iade tutarının, ALICI hesabına geç yansıması hususunda, SATICInın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

7.2. ALICI tarafından iade edilmek istenen ÜRÜN/ÜRÜNLER, SATICInın anlaşmalı kargo firmasıyla iade edildiği takdirde, kargo ücreti SATICI tarafından karşılanmaktadır. Aksi takdirde, ALICI, iadeye ilişkin kargo masrafını karşılamak zorundadır.  ÜRÜN/ÜRÜNLER sürat Kargo ile ücretsiz gönderilebilir.

MADDE 8. CAYMA HAKKININ İSTİSNALARI

Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, ALICI aşağıdaki hallerde cayma hakkını kullanamaz:

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler,

b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler,

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler,

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler,

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler,

e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler,

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler,

g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler,

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler,

h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.


 

MADDE 9: YETKİLİ MAHKEME

9.1 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, aşan durumlarda ALICI'nın ve SATICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

9.2. ALICI, bu Sözleşme'yi ve işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçasını oluşturan ön bilgilendirme niteliğindeki tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satış koşullarını ve sair tüm ön bilgileri incelediğini ve tamamını kabul ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

MADDE 10: YÜRÜRLÜK

10 (on) maddeden ibaret olan işbu Sözleşme, Taraflarca okunarak, ALICI tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve derhal yürürlüğe girmiştir.


 

SATICI ALICI

EK I

CAYMA FORMU

(Bu form, sadece sözleşmeden cayma hakkı kullanılmak istenildiğinde doldurup gönderilecektir.)

-Kime: (Satıcı veya sağlayıcı tarafından doldurulacak olan bu kısımda satıcı veya sağlayıcının ismi, unvanı, adresi varsa faks numarası ve e-posta adresi yer alacaktır.)

-Bu formla aşağıdaki malların satışına veya hizmetlerin sunulmasına ilişkin sözleşmeden cayma hakkımı kullandığımı beyan ederim.

-Sipariş tarihi veya teslim tarihi:

-Cayma hakkına konu mal veya hizmet:

-Cayma hakkına konu mal veya hizmetin bedeli:

-ALICI’nın adı ve soyadı:

- ALICI’nın adresi:

-Tarih: